Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 736
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist I-VI cap. 1-16
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 222 | Antic CCLXII
Copied 1401 - 1500
1401 - 1450 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 10 prel.+ 1-218
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1ra prel.] [c]omensen les rubriques del ujta cristi del prjmer volum hordenat per lo reuerent mestre francesch eximeneç del horde de frares menors
índex: Cappitol prjmer quj demostre lo prolech del present libre dela ujda de jhesu christ … [ 9rb] … Cappitol xvj quj ensenya per quantes nits la santa anjma del saluador estech consolada en lo desert .ccxxvij
rubr.: [ 1ra] Açi comença lo libre apellat uita cristi hordenat per lo reuerent Mestre ffrancesch eximenec del horde dels frares menors ab la ajuda del nostre saluador e mestre jhesu christ
prol.: A12l molt honorable e discret caualler Mosen pere dartes Mestre racional del molt alt prjncep e senyor don Marti per la gracia de deu rey de araguo lo seu horador en en [sic] jhesu christ saluador … [ 1vb] … ço que sia aell plasent e proffitos al seu poble
rubr.: Cappitol seguon quj mostre la protestacio de auer catolich senyn [sic] en tot aquest libre
text: P4rjmerament donchs protest aci en lo comensament daquest libre que siyo dauall o en qual seuol libre o tractat meu per jnaduertencia o per ma gran ignorancia escriujs o deya o per qual seuol manera posaua res que fos contra la santa fe chatolica … [ 218rb] … Ara segueix se lo seten libre hon auem a tractar com apella sos apostols e dexebles e com altament los jnforma. ffinjto
Condition incomplet
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-13