Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7365
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2017:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1801 MS: London: British Library, Add. 11568. 1363 a quo - 1425. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1715 MS: London: British Library, Add. 16428. Mallorca[?]: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 2402 MS: London: British Library, Burney 252. 1401 [?] - 1500 [?]. Pseudo-Lucius Annaeus Seneca… Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca, traduït 1390 [?] - 1410 [?].
manid 1624 MS: London: British Library, Harley 4893. 1391 - 1410. Titus Livius, Dècades de Livi (tr. Desconegut…), traduït 1383 [?].
manid 5109 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 520, exp. núm. 6. 1351 - 1400. Desconegut, Bíblia AT: Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1350 ad quem.
manid 5107 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1586, exp. núm. 1. 1351 - 1370. Mattheus, Evangeli segons Mateu (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 5111 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 2. 1401 - 1500. Desconegut, Bíblia AT: Esdres, traduït 1351? - 1400?.
manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
manid 5113 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1340 ca. Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem?.
manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
manid 2160 MS: Milano: Ambrosiana, D 465 inf. Desconegut copista de textos de Llull del s. XVI per a Pinelli, per a Gian Vincenzo Pinelli, 1551 - 1600. Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282.
manid 1637 MS: Milano: Ambrosiana, D 535 inf. Petrus Eximeneç de la Torre, 1401 ca. - 1460 ca. Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01.
manid 1240 MS: Milano: Ambrosiana, I 79 Sup. Guillem Rexach, 1380-05-16. Desconegut, Questa del sant Grasal (tr. Guillem Rexach…), traduït 1355-05-16 - colofó.
manid 2298 MS: Milano: Ambrosiana, R 105 Sup. 1576 - 1625. Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282.
copid 1994 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1993 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20. Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1995 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20. Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1996 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20. Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 3265 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20. Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3260 Ed.: Sankt Peterburg: National Library of Russia (Rare Books), 8.6.7.20-20. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1883 Ed.: Sankt Peterburg: National Library of Russia (Rare Books), 8.6.7.20-20a. Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 3261 Ed.: Sankt Peterburg: National Library of Russia (Rare Books), 8.6.7.20-20b. Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3262 Ed.: Sankt Peterburg: National Library of Russia (Rare Books), 8.6.7.20-20c. Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3263 Ed.: Sankt Peterburg: National Library of Russia (Rare Books), 8.6.7.20-20d. Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 3264 Ed.: Sankt Peterburg: National Library of Russia (Rare Books), 8.6.7.20-20e. Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Record Status Created 2017-04-30
Updated