Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7294
Format llibre. edició. imprés
Author Luci Anneu Sèneca
Title Epístoles a Lucili. Traducció catalana medieval. Vol. 1. Epístoles I-XXIX (versions I i II). Vol. II Epístoles XXX-XC (versió I). Vol. III Epístoles XCI-CXXIV (versió I). Flors o autoritats
Associated persons Tomàs Martínez Romero (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, B, 34, 35, 36
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 2015: pp.
Volumes 3
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 1919 Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
texid 3614 Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (versió 2) (tr. Desconegut), traduït 1440 - 1460
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 5133 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 1164. 1401 - 1420. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
manid 2402 MS: London: British Library, Burney 252. 1401 [?] - 1500 [?]. Pseudo-Lucius Annaeus Seneca… Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca, traduït 1390 [?] - 1410 [?].
manid 2401 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/9152. 1501 - 1600. Desconegut, Sentències atribuïdes a diverses autoritats, compilat 1451? - 1500?.
manid 1202 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/9562. 1431 ca. - 1450. Desconegut, Llum de filosofia, escrit 1450 a quo.
manid 1841 MS: Montserrat: Monestir, 993. 1433 d. - 1450. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
manid 1843 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 7. Catalunya:, 1461 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
manid 2403 MS: Saragossa: Universitaria, 21. 1501 - 1550. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (versió 2) (tr. Desconegut), traduït 1440 - 1460.
manid 1546 MS: Saragossa: Universitaria, 28. 1435 - 1450. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
manid 5132 MS: Solsona: Arxiu Capitular (Secció de còdexs), fragment 51. 1451 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
manid 1844 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 186, núm. inventari 7022. 1451 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
Record Status Created 2016-02-18
Updated 2017-12-12