Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7250
Format insp. pers.. ref. sec..
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location 2014:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1952 MS: Cambridge: Parker Library, 112. 1501 - 1574 ad quem. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
manid 1953 MS: Cambridge: Parker Library, 395. Rosselló[?]:, 1401 - 1500. Desconegut, Tractatus de virtutibus lunariae.
manid 1728 MS: Dublin: UCD Archives, B-100. 1351 - 1400. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 1118 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1814. 1401 - 1450. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1102 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/6660. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 2401 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/9152. 1501 - 1600. Desconegut, Sentències atribuïdes a diverses autoritats, compilat 1451? - 1500?.
manid 1890 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10078. 1401 - 1450. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?].
copid 2190 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2737 (1). València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2424 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/39966. Barcelona: Carles Amorós, 1548 ad quem. Desconegut, Preparacions per a ben viure e sanctament morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
copid 1295 Ed.: Madrid: Palacio, I/92. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1452 Ed.: Madrid: Palacio, VIII/15452. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2447 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (3). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2143 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 128. 1546 - 1560-07-18. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419.
copid 2027 Ed.: München: Bayerische St., 2 Hisp. 66. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3216 Ed.: München: Bayerische St., 2º Inc.c.a. 3897 s. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1944 Ed.: München: Bayerische St., 2. P.o.hisp.14. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1957 Ed.: München: Bayerische St., P.o.hisp.124 p. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1792 Ed.: München: Bayerische St., Res/2 Hisp. 16 m. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1051 Ed.: Palermo: Centrale, Inc. 372. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 2052 Ed.: Palermo: Centrale, Rari 1147. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2668 MS: Palermo: Comunale, 2Qq C 41. 1723 a quo. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 5066 MS: Palermo: Comunale, 2 Qq E 117. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
copid 3194 Ed.: Palermo: Comunale, Preg.C.44. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2096 Ed.: Palermo: Comunale, XIII.G.12. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
Record Status Created 2015-04-20
Updated