Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7246
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Albert Estrada Rius
Title La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obrers i de moneders a la Corona d'Aragó
Place / Publisher Barcelona: Universitat de Barcelona
Date / Location 2012: pp.
Volumes .
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Filosofia, Geografia i Història T.D. 1194
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1232 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1710. 1401 - 1500. Desconegut, Privilegis de la Seca de Barcelona, promulgat 1339 ca.
manid 2143 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 128. 1546 - 1560-07-18. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419.
manid 5124 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales, 1B217. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419.
manid 5123 MS: Perpignan: Archives Municipales, AA.8. Barcelona: Jaume Garcia, 1443 a quo - 1475 ad quem. Jaume Garcia, Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó compilat per l'arxiver reial de Barcelona per a ús de la seca de Perpinyà, compilat 1454 a quo - 1475 ad quem.
Record Status Created 2015-04-13
Updated 2015-04-13