Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7245
Format llibre. edició. imprés
Author Jaume García
Title El Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, Arxiver Reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà. Amb un estudi numismàtic de Jérôme Bénézet
Associated persons Rodrigue Tréton (Ed.)
Jérôme Bénézet (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Fundació Noguera
Date / Location 2009: pp. 226
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Filosofia, Geografia i Història 091(467.1) Lli
Source of Data for Works texid 1029 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
texid 11330 Jaume Garcia, Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó compilat per l'arxiver reial de Barcelona per a ús de la seca de Perpinyà, compilat 1454 a quo - 1475 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 2094 MS: Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419. München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 128, 1546 - 1560-07-18
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 5123 MS: Perpignan: Archives Municipales, AA.8. Barcelona: Jaume Garcia, 1443 a quo - 1475 ad quem. Jaume Garcia, Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó compilat per l'arxiver reial de Barcelona per a ús de la seca de Perpinyà, compilat 1454 a quo - 1475 ad quem.
Source of Data for Persons bioid 5755 Dídac Garcia, arxiver (1408 - 1440-12)
bioid 2458 Ferriol Bosqueeròs, notari
bioid 5823 Jaume Garcia, arxiver
Record Status Created 2015-04-13
Updated 2015-04-17