Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7218
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Emili Casanova
Title L’Espill del Pecador, traducció del Speculum Peccatoris, atribuïble a Antoni Canals
Source Quaderns de Filologia. Estudis Literaris
Date / Location 8 2003: pp. 77-118
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 17-23 FOT. PAR.
Source of Data for Works texid 1854 Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 1846 MS: Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem. Collbató: Joan Rogent, 1391 - 1400
Source of Data for Libraries libid 1155 Collbató: Joan Rogent
Record Status Created 2014-05-01
Updated 2014-05-19