Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7203
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Josep Lluís Martos
Title Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio
Source Caplletra
Date / Location 56 2014: pp. 9-41
Source of Data for Works texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1295 Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30
texid 5160 Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 2060 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
texid 1872 Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
texid 5174 Jaume Siurana ~ Joan Lluís Valentí ~ Andreu Martí Pineda… Disputa o procés de víudes i donzelles, escrit 1540 - 1560
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2152 MS: València: Universitària, 664. Madrid: Antonio Perales, 1822-02-19. Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30.
manid 5104 MS: València: Universitària, M 928. 1701 - 1800. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 1922 MS: València: Universitària, 980. 1401 - 1500. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Punyiment d’amor, traduït 1458 ad quem.
copid 1345 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(1. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1054 Ed.: València: Universitària, Inc. 181. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1088 Ed.: València: Universitària, Inc. 204. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1555 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(2. València: Nicholas Spindeler [?], 1493-10-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2728 Ed.: València: Universitària, Bh CF/3 (1). València: Jorge Costilla [?], 1502 [?]. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
manid 1390 Ed.: València: Universitària, Bh CF/3 (2). València: Cristòfol Koffman, 1499-05-11. Antoninus di Pierozzi, Arquebisbe de Firenze, Vida de Santa Caterina de Sena (tr. Miquel Peres), traduït 1491 a quo - 1499 [?].
copid 3085 Ed.: València: Universitària, R-1/10. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 2645 Ed.: València: Universitària, R-1/48. València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
copid 1633 Ed.: València: Universitària, R-1/236. València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1634 Ed.: València: Universitària, R-1/236 (2). València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1642 Ed.: València: Universitària, R-1/253. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Source of Data for Persons bioid 3502 Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757]
bioid 2232 Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.)
Source of Data for Libraries libid 1019 València: Universitària
Record Status Created 2014-04-01
Updated 2017-11-29