Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7198
Format catàleg de sala. ref. sec.. facs. fotogr.
Title Catálogo [de] manuscritos [de la] Biblioteca Capitular = MMSS. Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo. Primada de las Españas. Año de 1808
Place / Publisher Toledo:
Date / Location 1808: ff.
Volumes 2
Note Catàleg de sala, fotocòpia de l’original manuscrit, primer volum ordre d’autors, segon de matèries
Held by Toledo: Capitular Sala
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1940 MS: Toledo: Capitular, 97-23. 1491 - 1500. Platearius, Llibre de simples medicines, traduït 1301 [?] - 1350 [?].
Source of Data for Libraries libid 1100 Toledo: Capitular
Record Status Created 2014-02-05
Updated