Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 708
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1512
Francesc Eiximenis. Segon del Crestià
Language català
Date escrit 1381 a quo
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 41
Title(s) in volume lo segon libre del christia
Copied 1401 - 1440 [?] (filigranes)
Location in witness ff. 1ra-184ra
Title(s) in witness lo segon libre del christia
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1ra] Prolech sobre lo segon libre del cristia qui tracte detemptacio segons la forma quis conten en les Rubriques seguents
prol.: T9Emptacio es als elets purgatio de llurs pecats e creximent de grans merits … de aquest libre qui larguament tracte la materia de temptacio e deles coses pertanyents aella segons que mostren les rubriques seguents
índex: Loprimer capitol posa com deus ha posat lome en aquest mon per treballar per tal que aconseguescha la gracia e gloria … [ 5vb] … Lo ccxxxviij capitol qui posa sumariament tot ço quis conte en aquest segon libre. Acabada es la taula. Deo gracias
rubr.: [ 6ra] Capitol primer de aquest present libre qui posa com deus ha posat lome en aquest mon per batallar e hauer victoria dels enemjchs seus per tal que aconseguesca merit egloria
text: P12Rocehint donques al primer punt principal ab la gracia e aiuda del nostre Reuerent cap e patro ihesu christ … [ 184va] … e aqui veurem largament que es culpa e peccat e vici e ses circunstancies començant a tractar aquj primerament que es mal. Deo gracias amen
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Qui scripcit scribat semper con domjno viuat. Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-13