Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7027
Format llibre. edició. imprés
Author Francesc Eiximenis
Title Lo regiment de la cosa pública en el Dotzè del Crestià. EL gobierno de lo público en el Duodécimo del Cristiano
Associated persons Albert G. Hauf (Prol. de)
Vicent Martines Peres (Prol. de)
Elena Sánchez López (Prol. de)
Vicente Martines Peres (Trad.)
Maria Justiniano Ortuño (Trad.)
Place / Publisher Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea
Date / Location 2009:
Source of Data for Persons bioid 1057 Francesc Eiximenis (Fra), OFM
Record Status Created 2012-04-19
Updated 2012-09-12