Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7021
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Emili Casanova
Title És de Francesc Eiximenis la carta introductòria i la conclusió del Regiment de la cosa pública? Què ens diu la llengua de la lletra
Source Eiximenis i la seua obra
Source associated persons Ramon Ferrer Navarro (Ed.)
Place / Publisher València: Acadèmia Valenciana de la Llengua
Date / Location 2010: pp. 329-63
Source of Data for Works texid 2247 Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383
Record Status Created 2012-04-19
Updated 2012-09-12