Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 7011
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Ramon Aramon i Serra
Title Estudis de llengua i literatura
Associated persons Joan A. Argente (Prol. de)
Jordi Carbonell (Ed.)
Series Biblioteca Filològica, XXXIII
Place / Publisher Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 1997: pp. 773
References (most recent first) RP: Aramon i Serra (1970), “L'absència del “Magnànim” com a tema poètic”, Actas y comunicaciones. IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Mallorca, 25 de setembre - 2 d'octubre de 1955) 235-56
RP: Aramon i Serra (1969), “El Tristany català d'Andorra”, Mélanges offerts à Rita Lejeune. Professeur à l'Université de Liège 413-29
RP: Aramon i Serra (1964), “Els cants en vulgar del Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d'edició crítica)”, Analecta Montserratensia 79-130
RP: Aramon i Serra (1964), “Una cançó i tretze cobles esparses inèdites”, Mélanges de linguistique romane et de philologie médiévale offerts à M. Maurice Delbouille 257-76
RP: Aramon i Serra (1963), “Dos planys de la Verge del s. XV”, Spanische Forschungen der Görresgesellchaft: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens 187-206
RP: Aramon i Serra (1962-63), “De gran dolor cruzel ab mortal pena. Assaig d'edició crítica”, Homenaje a Johannes Vincke para el 11 de mayo de 1962 131-46
RP: Aramon i Serra (1961), “Algunes poesies bilingües en cançoners catalans”, Estudis Romànics, 9 = Estudis de llatí medieval i de filologia romànica dedicats a la memòria de Lluís Nicolau d'Olwer, 2 345-88
RP: Aramon i Serra (1959), “Augats seyós qui credets Déu lo payre”, Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera 47-78
RP: Aramon i Serra (1955), “Un debat de l'ànima i el cos en versos catalans”, Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel. Membre de l'Institut, directeur honnoraire de l'École des chartes 169-85
RP: Aramon i Serra (1947-48), “Dues cançons populars italianes en un manuscrit català quatrecentista”, Estudis Romànics 309-44
RP: Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 207-33
RP: Aramon i Serra (1929), “Dos textos versificats en català de la Carta tramesa del cel”, Estudis Universitaris Catalans 147-68
RP: Aramon i Serra (1927), “Un sermonari amb fragments rimats”, Estudis Universitaris Catalans 277-305
Held by Cambridge: Harvard Widener Library
Record Status Created 2012-04-18
Updated 2012-09-12