Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6972
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Lluís Cifuentes
Title La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada
Place / Publisher Barcelona - Palma: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears
Date / Location 2006:
Source of Data for Works texid 1640 Desconegut, Art intel·lectiva, traduït 1440 ca. - 1455 ca.
texid 1312 Desconegut, De agricultura Paladi, compilat 1301 [?] - 1375 [?]
texid 2158 Desconegut, Dictats dels filòsofs (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 2332 Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495
texid 11432 Desconegut, Llibre d'agricultura segons Paladi, compilat 1301 [?] - 1500 [?]
texid 1199 Desconegut, Llibre de Sidrac el filòsof (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
texid 3089 Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca.
texid 10065 Desconegut, Obra d'alquímia d'Hermes, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2155 Desconegut, Pedra filosofal per sol i lluna, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2157 Desconegut, Recepta per congelar el mercuri (tr. Jaume Mas), escrit 1501 - 1525 ca.
texid 11439 Desconegut, Secret dels secrets (alquímia) (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 11433 Desconegut, The text's title is unavailable., compilat 1475 ca.
texid 2154 Desconegut, Tractat anomenat imatge de vida (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525
texid 1347 Desconegut, Virtuts de l'aiguardent (tr. Desconegut), traduït 1450 ante quem
texid 2159 Enric Alamany, Llibre d'alquímia (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 1007 Gottfried von Franken, Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi (tr. Desconegut), traduït 1360 - 1385
texid 2333 Ibn Wafid, Compendi d'agricultura (tr. Desconegut), traduït 1370 ca.
texid 2137 Joan de Peratallada, Liber de consideratione quintae essentiae omnium rerum transmutabilium, escrit 1351 - 1352 ca.
texid 10070 Joan de Peratallada, Llibre de la llum del gran magisteri de la composició de l'autèntica pedra filosofal (tr. Desconegut), traduït 1478 a quo
texid 2153 Joan de Peratallada, Llibre secret en filosofia (tr. Jaume Mas), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 10600 John Dastin, Vicari Bringhurst, Libell de les set proposicions sobre la composició de la pedra filosofal, traduït 1390 [?] - 1410 [?]
texid 2160 Pseudo-Albertus Magnus, Llibre de les virtuts d'Albert (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 2161 Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre del gran magisteri de les preparacions e regiment de la pedra filosofal (tr. Desconegut), traduït 1375 ca. - 1425 ca.
texid 10068 Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre dels dotze capítols (tr. Desconegut), traduït 1401 a quo
texid 2156 Pseudo-Emilius Macer, Tractat d'alquímia (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 1646 Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
texid 1648 Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo
texid 2152 Pseudo-Ramon Llull, Testament alquímic (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525
texid 1795 Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, Llibre d'agricultura (tr. Ferrer Sayol, Ciutadà Barcelona), traduït 1380 - 1385-07
texid 11235 Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, Tractat d’agricultura (tr. Desconegut), traduït 1385 ante quem
Source of Data for Persons bioid 1631 Johanni Kirkeby, Doctor
Record Status Created 2012-01-17
Updated