Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 696
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1507
Francesc Eiximenis. Primer del Crestià
Language català
Date escrit 1379 - 1381
City, library, collection, & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 40 | Antic CCXC
Title(s) in volume lo primer del Cristia
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. ira-cclxxviiijvb
Title(s) in witness lo primer del Cristia
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1ra] E5N nom del saluador nostre ihesu christ Comencen les Rubriques sobre lo prolech en lo libre appellat. lo primer del Cristia, lo qual prolech conte .v. Capitols contenents ço que ensenyen les seguents rubriques
índex: L4o primer capitol conte lo preambol a tot lo libre Cristia … Lo quint Capitol posa summariament ço que lo primer libre de aquest volum conte
tit.: Capitol primer del preambol a tot lo libre Cristia
prol.: I5hesu christ fill natural de nostre senyor deu lo pare principi fontal de tota creatura … [ iiijrb] … se seguescha lo compte dels capitols del comencament per ordre fins ala fi del libre per la manera ordenada en la taula tantost seguent
tit.: Començen les Rubriques del present libre appellat lo primer del Cristia. Comenca la primera part del dit libre
índex: C3apitol primer quin es lo principal fonament e primer dela sancta religio … [ xivb] … Deles quals sera tot lo segon libre. Finida es la Rubrica de tot lo present libre appellat lo primer del Cristia. En lo qual libre sera tractat. Ques es religio christiana E con e de qui fo son començament e son esser. E qujnes son ses gracies e altes dignitats
tit.: [ xiijra] Comença la primera part del libre prjmer appellat christia en la qual es tractat e ensenyat que es christiana religio donant son fonament per que fon ordenada E de hon es exida radicalment e deuallada
tit.: Capitol primer quin es lo principal fonament e primer de la sancta religio Cristiana
text: [ xiijra] C12ristiana religio per fonament principal de la sua crehença si posa e creu fermament e segurament confessa que es vn sol ver e natural deu … [ cclxxviiijvb] … Axi que sit vols mjgançant la sua gracia mill temps no cauras en temptacio
nota: Açi feneix lo damunt dit libre appellat lo primer del christia enlo qual es tractat que es religio christiana E com e de qui ha son començament e son esser E qujnes son ses grans e altes dignjtats. | E comença apres tantost lo segon libre enlo qual sera tractat com lom christia per diuerssos imatges detemptacions cau dela dignjtat de christianjsme e dels dons aell dats e vençut per temptacio
colofó: ffinjto libro sit laus et gloria christo. Quj scripsit scribat semper com [sic] domjno viuat. Amen. S. Katerjna ora pro me ad dominum ihesum christum sponsum tuum. Amen.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-13