Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6955
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Josep Izquierdo
Title Sobre el context manuscrit del poema Barons, scoltats un patit sobre l'Anticrist: una reinterpretació d'alguns textos atribuïts al fals sant Pere Pasqual
Source Llengua & Literatura
Date / Location 8 1997: pp. 345-55
Held by Barcelona: Biblioteca de treball
Source of Data for Works texid 1134 Desconegut, Aujats la epístola, barós, escrit 1301 [?] - 1350 [?]
texid 1862 Desconegut, Barons, escoltats un partit (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 1801 Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem
texid 1815 Meditacions de la Passió de Jesucrist, escrit 1265 - 1335
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1198 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 77. 1431 - 1460. Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem.
manid 1966 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 325. 1601 - 1700. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
manid 1141 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 451. 1441 - 1460. Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem.
manid 1301 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 559. Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25. Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem.
manid 2058 MS: Firenze: Laurenziana, Rediano 149 (segona part). 1431 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2057 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Reg. lat. 2056. Napoli: Joan Loret, 1454. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Record Status Created 2011-12-05
Updated 2012-09-12