Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6948
Format llibre. edició. imprés
Author Antoni Vallmanya
Title Poesies
Associated persons Jaume Auferil (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Fundació Noguera
Date / Location 2007: pp. 555
Source of Data for Works texid 2245 Antoni de Vallmanya, Als desigants a·conseguir lo premi, escrit 1458-05-28
texid 1964 Antoni de Vallmanya, Anciós tot de l'amagat engan, escrit 1450 - 1500
texid 3534 Antoni de Vallmanya, Aquella gran força tan fort que us defensa, escrit 1450 - 1500
texid 3513 Antoni de Vallmanya, En Ffogassot, pus sou enamorat, escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
texid 3516 Antoni de Vallmanya, Ingrat voler me fa d'amor complànyer, escrit 1457-04-24
texid 3519 Antoni de Vallmanya, Junt és lo temps fer ma dolor crida, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3535 Antoni de Vallmanya, L'enteniment, mirant la prescièntia, escrit 1450 - 1500
texid 3515 Antoni de Vallmanya, L'ignorat hom porta·b sí un greu dan, escrit 1457-04-24
texid 3520 Antoni de Vallmanya, Los d'amar fals mereixen portar mal, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3521 Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3523 Antoni de Vallmanya, Només que vós virtut havets estrema, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3517 Antoni de Vallmanya, Novellament he sentida l'empresa, escrit 1459-06-25
texid 3522 Antoni de Vallmanya, No·m plau lo tall que teniu, ne manera, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3524 Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3526 Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3527 Antoni de Vallmanya, Qual mils de mi, en tal ira cayguda, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3528 Antoni de Vallmanya, Qual un de tants dir porà qu'ell no senta, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3529 Antoni de Vallmanya, Quala vuy és que per amar lenguescha?, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3530 Antoni de Vallmanya, Sentir no pot, un'amor tan encesa, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3531 Antoni de Vallmanya, Si tardas veus he fallit en respondre, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3319 Antoni de Vallmanya, Sou vós sens par, Verge, dona polida, escrit 1474 ca.
texid 3532 Antoni de Vallmanya, Tots los delits d'amor veig luny de mi, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3533 Antoni de Vallmanya, Vostres viltats me foren manifestes, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3525 Antoni de Vallmanya, ¨Qual és aquell envejós qu'à bastat, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Record Status Created 2011-11-15
Updated 2012-09-12