Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6937
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Thomas Capuano
Title La Memòria de les maneres de les laurons en el corpus medieval de los scriptores rei rusticae catalanohablantes
Source Manuscrits. Revista d'Història Moderna
Date / Location 33 2015: pp. 51-65
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 19-14
Source of Data for Works texid 3089 Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca.
texid 11433 Desconegut, The text's title is unavailable., compilat 1475 ca.
texid 1776 Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328
texid 4511 Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
Source of Data for Witnesses cnum 1838 MS: Desconegut, De agricultura Paladi, compilat 1301 [?] - 1375 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 291, 1476 - 1525
cnum 1179 MS: Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495. Barcelona: Catalunya (BNC), 754/3, 1476 - 1525
Record Status Created 2011-11-14
Updated 2018-03-21