Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6925
Format manuscrit. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2011:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 5032 MS: València: Dominicos. Archivo Histórico Conventual, Ms. 49. València: Bartomeu Ribelles, 1765 [?] - 1816 [?]. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
copid 3205 Ed.: València: Dominicos. Archivo Histórico Conventual (Libros), X. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3082 Ed.: Vila-Real: Arxiu Municipal, sense signatura. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
Record Status Created 2011-11-01
Updated