Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 690
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VII-6
Title(s) in volume Libre dels angels
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04
Location in witness ff. i-v prel. + Ira-cxxxxvb
Title(s) in witness Libre dels angels
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ i prel.] Ab lo nom de nostre senyor deu E dela Gloriosa Verge madona sancta maria comensen asi les rubriques o capitols del libre appellat dels angels segons ques seguexen. Lo qual es compres tot en sinch tractats
índex: Libre primer tracta dels angels de lur altesa e natura excellent … [ v prel.] … Capitol. l. qui tracta lo present libre el sotsmet ala sancta sglesia romana. car. cxxxx. Asi fenex la taula. del present libre
rubr.: Capitol primer que proposa curt: e en general la altesa dela angelical natura
text: [ Ira] ANgelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ cxxxxvb] … E ab aytant sia tostemps ab vosaltres: e ab mi Jesuchrist perla sua clemencia e pieta: quis tinga ensa guardia e protectio tostemps. Amen
colofó: A lahor de nostre senyor deu e dela gloriosissima verge maria mare sua fini la impressio del present libre dels angels per pere miquel enla elegant ciutat de barcelona a iiii. de setembre any de nostre senyor .M.cccclxxxxiiii.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28