Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6905
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Jaume Riera i Sans
Title Una versió catalana de l’Econòmica de Brison
Source El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització
Source associated persons Anna Alberni (Ed.)
Lola Badia (Ed.)
Lluís Cifuentes (Ed.)
Alexander Fidora (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Date / Location 2012: pp. 303-313
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 1411 Brison, Econòmica (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1350 [?]
texid 2229 Brunetto Latini, Li Livres dou tresor, traduït 1300 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1365 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 42. 1391 - 1410. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298.
Source of Data for Persons bioid 1071 Brison, filòsof
Record Status Created 2010-04-29
Updated 2013-01-08