Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6890
Format còdex o mss.. trans./imatge. fotografia
Title Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum
Date / Location 2008:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 21R-16
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 2075 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 95. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1142 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 108. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1523 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 111. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1266 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2064 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1207 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 171. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2648 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 456. Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
Record Status Created 2010-03-17
Updated 2010-03-17