Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 688
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
City, library, collection, & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 86 | Antic 21-2-15 | Antic 2-2-15 | Antic x.3.21 (ratllat, després 31) | Antic N-XV | Antic 7
Title(s) in volume Libre dels angels
Copied Bartolomeus (explicit f. 170: “Bartholomeus vocatur qui scripsit | benedicatur”), 1445 (explicit f. 177: “ffo scrit lo present libre en lany de la natiuitat de nostre senyor deu .Mil.ccccxxxxv. | ffinito libro sit laus gratia christo”)
1501 - 1515 ca. (guardes, Bohigas)
Location in witness ff. 1-6 prel. + 1-170
Title(s) in witness Libre dels angels
Incipits & Explicits in witness dedic.: [ 1 prel.] Al molt honorable e molt saui caualler Mossen Pere dartes … [ 1va] … Proceent donchs al primer tractat abla gracia de nostre senyor deu deuets saber que aquis conte ço que ensenyen les seguents rubriques
índex: C3apitol primer qui posa curt e en general la altea dela angelical natura … [ 6vb] … C. L. e derrer qui tancha lo libre el sotsmet ala santa esglesia romana. CLXIX
rubr.: [ 1ra] Capitol primer qui posa Curt e en general la altea dela angelical natura
text: A5ngelical natura es tan alta e tan excellent e tan marauellosa … [ 170ra] … E ab aytant sia ab uos tots temps Jhesu Christ | [f. 170rb] per la sua clemencia. Deo gracias
colofó: Bartholomeus vocatur qui scripsit benedicatur. Ffo scrit lo present libre en lany dela natiuitat de nostre Senyor deu .Mil.ccccxxxxv. Ffinito libro sit laus gloria christo
Note al full de guarda hi ha una nota del s. XVII: “El Autor [de] Aquest Llibre \nomenat/ [es de fr. - tatxat] \Llibre dels Angels es del Rt P/. Francesch Ximenes del orde de S. Francesch”. En acabar el text, sota el colofó, en lletra també del s. XVII: “Lo present libre de mestre francesch eximenis del orde del monestir de sant francesch fonc acabat de ordenar per lo dit en lo dit any de la nativitat de nostre senyor, 1392. Sostmetent se sempre a les obediencias de la sancta mera iglesia Romana. Fonc estampat dit libre en Barcelona a 25 de juny de.1494”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28