Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 6876
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Palermo: Biblioteca Comunale, 2Qq C 41
Copied 1723 a quo (data de la traducció italiana que es menciona en nota al primer foli de guardes i que es copia en aquest volum)
Location in witness ff. i-xv + 1-367
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ f. i] Conquestes e Histories dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona. Nouament estampats
tit.: [ f. ii] Aci comencen les Histories, e conquestes dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona, compilades per lonorable Mossen Pere Tomic Caualler, les quals trames al molt Reuerend Archabisbe de Zaragoza
dedic.: [ f. ii] Al molt Reurend Senyor en Dalmau de Mur … [ f. xv] … e fou lo 13o Rey de Arago, e Comte de Barcelona
text: [ f. 1] Capitol Premer. [sic] Qui trata de la Creacio del mon, e deles coses que nostre Senyor y feu. Deuen saber que nostre Senyor Deu, qui comencament de totes coses, feu, e crea lo mon, e totes altres coses segons e[s] trobat en lo premer liure de la Biblia apellat Genesis … [ f. 367] … qui mori uiuint dit Rey e Senyor. Fins. [sic]
colofó: [ f. 367v] A laore gloria de nostre Senyor Deu e honor de los gloriosos Reys de Arago, Comtes de Barcelona, e de nostra Nacio Cathalana, es estampats lo present libre, en la nobla Ciutat de Barcelona, per mestre Johan Rosembach Alamany a 20 del mes de febrer 1519
Record Status Created 2003-10-07
Updated 2015-10-19