Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 6875
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 275
Copied 1751 [?] - 1850 [?]
Location in witness ff. 1 prel.-6prel. + i-[ci]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ f. 1 prel.] Conquestes e histories dels Reys de Arago e comtes de Barcelona nouement estampats
rubr.: [ f. 2 prel.] A4Ci començen les histories e conquestes dels Reys de Arago e Comtes de Barcelona compilades per lo honorable mossen Pere Tomic caualler les quals trames al molt Reuerend Archabisbe de Saragossa
dedic.: EL molt reuerend senyor lo senyor en Dalmau de mur per la gracia diuina archabisbe deCeragoça … [ f. 2 prel.v] … he començat a tractar per capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de … [ f. 6 prel.] … Capitol. xlviij qui tracta com lo rey don Johan de nauarra succehi al dit don alfonso son ierma e fou lo xiij rey de arago e comte de barçelona. folio. c
tit.: [ f. 1] Capitol primer Qui tracta dela generacio de Adam e de la creacio del mon e com Deu feu lo mon en sis dies
text: Deueu saber que nostre senyor deu qui es començament … la reyna dona Johana muller sua qui mori viuint dit rey e Senyor
colofó: A la or e gloria de nostre senyor deu e honor dels glorios [sic] Reys de Arago comtes de Barçalona e de nostre nacio catalana es stat stampat lo present libre. En la noble ciutat de Barçalona per mi mestre Johan Rosembach Alamany a del mes de Febrer mil. cccc.lxxxxvj
Record Status Created 2003-10-07
Updated 2012-01-28