Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6874
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Rosanna Cantavella
Title El capellà, el vicecanceller i el secretari, o De Amore, Mascó i Metge
Source Llengua & Literatura
Date / Location 15 2004: pp. 31-66
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 16-36
Source of Data for Works texid 1757 Andreas, Regles d'amor (tr. Domènec Mascó, Ambaixador a Barcelona…), traduït 1390 - 1400
Source of Data for Persons bioid 1231 Domènec Mascó (Misser), Ambaixador a Barcelona
Record Status Created 2010-02-10
Updated 2012-01-28