Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6817
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2009:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1443 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1459 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 12. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 2040 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148. 1551 - 1600. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1526 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1160. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1528 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1925. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
copid 3147 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-60/I/I-X. Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 1715 MS: London: British Library, Add. 16428. Mallorca[?]: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1651 MS: London: British Library, Add. 16429. 1401 - 1500. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1640 MS: London: British Library, Add. 16430. 1401 - 1500. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1185 MS: London: British Library, Add. 18193. 1401 - 1500. Desconegut, Llibre d'hores, escrit 1401 - 1500.
manid 1061 MS: London: British Library, Egerton 1526. Marc, 1465-10-29. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1544 MS: London: British Library, Yates Thompson 31. 1491 - 1500. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
copid 1753 Ed.: London: British Library, G.6397. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1921 Ed.: London: British Library, G.6396. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1750 Ed.: London: British Library, G.10913. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1756 Ed.: London: British Library, G.10914. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1830 Ed.: London: British Library, IA.52542. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1493-09-18. Diego de San Pedro, Càrcer d'amor (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1490 ca. - 1493 ad quem.
manid 1386 Ed.: London: British Library, IA.52546. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-11-27. Antoni Boteler, Escala de paradis, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1356 Ed.: London: British Library, IA.52554. Barcelona: Diego de Gumiel, 1495-01-03. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 1754 Ed.: London: British Library, G.11383. València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
copid 1057 Ed.: London: British Library, IB.52512. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1154 Ed.: London: British Library, IB.52548. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1755 Ed.: London: British Library, 1072.c.1. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2603 Ed.: London: British Library, G.11360. Sevilla: Juan Cromberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1831 Ed.: London: British Library, IB.52618. Lleida: Enric Botel, 1495-11-05. Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem.
copid 1920 Ed.: London: British Library, C.62.f.1(1). Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1998 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1024. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2108 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 4/2219. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3121 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 5/1275. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 2113 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 14/1138. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1831 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-2 Pergo. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1778 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-19. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2125 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-23 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3180 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-23 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 3181 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-23 (3). Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3185 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-23 (4). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1197 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-23 (5). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3183 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-23 (6). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3179 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-23 (7). Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 3182 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-23 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2534 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 535, exp. núm. 5. València:, 1520. Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?].
copid 1924 Ed.: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN), MO 2264. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2046 Ed.: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN), MO 3871. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1519 Ed.: Madrid: Histórica Municipal, I/109. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2523 Ed.: Madrid: Histórica Municipal, I/282. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1260 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, I-49. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 3178 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH DER 859. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3168 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FG 1992. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3176 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FG 538. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1825 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FOA 216. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3177 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FLL Res. 240. Sevilla: Juan Cromberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3175 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FLL 21951. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2519 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, MED 871. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 3174 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FOA 4834. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1267 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FG 1990. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1828 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, BH FG 2053. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2009 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2604 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31886. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1583 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2503. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1930 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3785. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1574 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8673. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1570 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11925. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1591 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/23618. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1801 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/28223. Barcelona: Carles Amorós, per a Gabriel Busa, 1507-09-23. Elio Antonio de Nebrija, Vocabularius Aelii Anthonii Nebrissensis (tr. Gabriel Busa), traduït 1507 a quo.
copid 1569 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/223. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3119 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31721. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 1522 MS: Madrid: Palacio, II-552. 1391 - 1420. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
copid 2126 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola (Médiatheque E. Zola), V9933 (2). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3188 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola (Médiatheque E. Zola), V9933 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3189 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola, V9933 (6). Jaume de Vingles, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3190 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola (Médiatheque E. Zola), V9933 (7). Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 1971 MS: New York: Hispanic Society, HCNS3/3. Barcelona: Galcerandus Franciscus Calepa només un text folis 16r/v, datat 1603-07-07, 1501-12-07 a quo. Confraria del gloriós sant Jeroni, Estatuts, promulgat 1500-01-27.
copid 3015 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE POETRY), Fenollar B, Lo proces, Valencia, 1561. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
Record Status Created 2009-02-13
Updated 2009-02-18