Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6801
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Thomas M. Capuano
Title Una nueva versión catalana del Opus agriculturae de Palladius
Source Romance Philology
Date / Location 59 2006: 231-239
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 15-36
Source of Data for Works texid 11235 Palladius Rutilius, Tractat d’agricultura (tr. Desconegut), traduït 1385 ante quem
Source of Data for Witnesses cnum 12426 MS: Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca.. Annapolis: Joseph J. Gwara
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2891 MS: Annapolis: Joseph J. Gwara. Palladius Rutilius, Tractat d’agricultura (tr. Desconegut), traduït 1385 ante quem.
Record Status Created 2008-11-25
Updated 2012-01-28