Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6789
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Gabriel Martínez Ferrà
Title Una nova versió catalana del Liber de conservanda sanitate de Johannes de Toleto
Source Anuario de Estudios Medievales
Date / Location 29 1999: pp. 585-99
Source of Data for Works texid 2450 Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Record Status Created 2008-11-10
Updated 2012-01-28