Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6775
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Curt J. Wittlin
Title De Lo Libre de les dones a la Scala Dei
Source Actes del tercer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-amèrica. Toronto, 1982. Estudis en honor de Josep Roca-Pons
Source associated persons Patricia Boehne (Ed.)
Josep Massot i Muntaner (Ed.)
Nathaniel B. Smith (Ed.)
Place / Publisher [Barcelona]: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 1983: pp. 139-52
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1503 MS: Sankt Peterburg: Olim Biblioteca Imperial de Sankt Peterburg, Hisp. Q-1-7. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Record Status Created 2008-11-05
Updated 2012-01-28