Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6765
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Marinela Garcia Sempere
Title El Llibre dels ocells de caça. Aproximació a un tractat de falconeria del segle XV
Source Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Source associated persons Rafael Alemany (Ed.)
Josep Lluís Martos (Ed.)
Josep Miquel Manzanaro (Ed.)
Series Symposia Philologica, 11
Place / Publisher Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Date / Location 2 2005: pp. 777-92
Held by Barcelona: Biblioteca de treball despatx
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1194 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68. València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
Record Status Created 2008-11-03
Updated 2012-01-28