Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6761
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Anna Alberni
Title Gilabert de Próixida, un poeta cortesà al servei del Casal d'Aragó
Source Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Source associated persons Rafael Alemany (Ed.)
Josep Lluís Martos (Ed.)
Josep Miquel Manzanaro (Ed.)
Place / Publisher Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Date / Location 1 2005: pp. 227-40
Held by Barcelona: Biblioteca de treball despatx
Source of Data for Persons bioid 2259 Gilabert de Pròixida i Centelles (Mossèn), Cavaller
Record Status Created 2008-11-03
Updated 2011-03-09