Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 671
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1984 | Antic 1984 | Antic P.10
Copied Barcelona: Paulus Oliverius, 1478-02-06 (colofó)
Location in witness ff. 1ra-12ra + irb-cclxxviirb
Incipits & Explicits in witness dedic.: [ 1ra] A7 la molt alta E molt honorable senyora mja la senyora dona Sanxa ximenes darenos Comtessa de prades … [ 1va] … sots la forma qui deuall se sagueix aci tant tost
índex: Capitol primer … [ 12ra] … ala dita senyora Comtesa aqui es ofert prinsipalment En cartes cclxxvij
rubr.: [ irb] Capitol primer com Jhesuchrist per gloria sua eeximpli nostre ha fetes puiar jnfantes edones enla perfectio Euangelicha
text: J10hesuchrist eternal deu E jncomutable prjncipi de tota creatura … [ cclxxvijrb] … edels piedosos seruidors de jhesuchrist. AMEN
colofó: Ffinito libro sit laus gloria Christo. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Amen. Quod ffuit perfectum scribendj per me Paulum oliuerij Minoricenses jnsule degens jn Ciujtate barchinone, die venerjs vjo die febroarij annj M.cccc.lxx. octauj
References (Most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 105 , n. F
Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
Note els números “12” i “i” es refereixen a un únic foli; s'ha fet aquesta distinició per separar dues parts ben diferenciades en el manuscrit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28