Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6687
Format llibre. edició. imprés
Author Bernat Fenollar
Joan Moreno
Jaume Gassull
Title Lo procés de les olives é disputa des jovens hi vells, fet per alguns trobadors que avant se nomenen
Associated persons Francesc d'Assís Aguilar i Serrat (Ed.)
Place / Publisher València: Francesch Aguilar
Date / Location 1877: pp. 127
Source of Data for Works texid 5313 Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 4765 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
texid 5318 Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 5320 Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
Record Status Created 2008-04-29
Updated 2011-03-08