Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 660
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10265 | Antic 10265 | Antic Ii-109 | Antic Plut. II Lit. N núm. 12 | Antic 4-4-16
Title(s) in volume Abreuiada e compendiosa doctrina de viure a cascuna persona
Copied 1426 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 79ra-107vb
Title(s) in witness Abreuiada e compendiosa doctrina de viure a cascuna persona
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 79ra] Açi comença la abreuiada e compendiosa doctrina de viure a cascuna persona
acc.: E5N nom de nostre senyor deu e dela uerge nostra dona sancta Maria Mare sua e de tots los sants e santes de paradis. Lo present tractat conte en si compendiosa ço es abreuiada doctrina a cascun de vjure justament e de regir qualseuol offici publich lealment e diligent. La qual doctrina es ordenada per .j. frare Religios a laor e a gloria de deu … totes lurs Rubriques ensemps e departidament son posades dessus per mjls e pus prestament trobar ço que hom veure o regonexer hi uolrra [sic] Seguexse la primera partida
rubr.: La doctrina jndueix cascun a esser bo per auctoritat e per eximplis
text: L3o Religios aquest estant en collacio ab alcuns Cjutadans qui en lo Regiment e en los officis de lur Cjutat cabien … [ 107vb] … E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare qujn haja bon guardo de nostre senyor deu. Amen
References (Most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 72-73 , n. E
Eiximenis et al. (1931), Tractats menors de Eximeniç , n. (Ms. ed.)
Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15-6 , n. Ms. H
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 27-8 , n. 41 (Ms. E)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28