Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6502
Format llibre. edició. imprés
Author Joan Roís de Corella
Title Rims i proses
Associated persons Tomàs Martínez Romero (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Edicions 62
Date / Location 1994: pp. 133
Source of Data for Works texid 2851 Bernat Fenollar, Prevere, Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer, escrit 1497 ad quem
texid 2840 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab los peus verts, los vlls e çelles negres, escrit 1497 ad quem
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 2836 Joan Roís de Corella, Cavaller, En letres dor, tendreu en lo sepulcre, escrit 1497 ad quem
texid 2837 Joan Roís de Corella, Cavaller, Es vostre cor daçer ab tan fort tempre, escrit 1497 ad quem
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 2844 Joan Roís de Corella, Cavaller, Los qui amau, preneu aquesta çendra, escrit 1497 ad quem
texid 2909 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
texid 4520 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mare d Aquell qui de la creu en larbre, escrit 1497 ad quem
texid 2842 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mos vlls tanquats per que altra no mire, escrit 1497 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 2845 Joan Roís de Corella, Cavaller, Si [e]n lo mal temps la serena be canta, escrit 1497 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
texid 2908 Joan Roís de Corella, Cavaller, Terme perfet del etern consistori, escrit 1474 ca.
Record Status Created 2008-04-14
Updated 2011-03-29