Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6499
Name Nicolau Maiol i Cardell, jurista
Nicolau Mayol
Sex H
Milestones Naixement 1700
Mort 1775
Affiliation jurista
Institutional Affiliation Altres llegà dues parts del seu patrimoni a Causa Pia Lul·liana
Owner of manid 5155 MS: Valldemossa: Biblioteca privada, sense signatura. Valldemossa: Nicolau Maiol i Cardell, 1759. Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700.
Printer or scribe of manid 5155 MS: Valldemossa: Biblioteca privada, sense signatura. Valldemossa: Nicolau Maiol i Cardell, 1759. Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700.
References (most recent first) Tractat a Trias Mercant (2005), “Un nou manuscrit lul·lista i un nou argument a favor de Llull”, Actes de les jornades internacionals lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI 349
Record Status Created 2018-04-18
Updated 2018-04-27