Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6467
Name Francisco Manresa, notari Tortosa
Sex H
Milestones Mort 1452 [?] (testament de 13 de desembre)
Floruit Síndic Tortosa 1422
Associated Persons nebot de/d': Guillem Manresa, OFM
Affiliation notari Tortosa
Owner of manid 2101 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, I. 1307 - 1400. Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea.
manid 2102 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, IV. 1401 - 1500. Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ecce positus est hic in ruina multorum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].
manid 5030 MS: Morella: Arxiu Arxiprestal, Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa. 1301 1400 - [?]. Desconegut, Nota sobre els arbres fruiters i la fruita, escrit 1430 ad quem.
Record Status Created 2018-03-07
Updated 2018-04-06