Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6461
Format llibre. edició. imprés
Title Cançoner mistich
Associated persons Antoni Bulbena i Tosell (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: L'Avenç
Date / Location 1899:
Note no consta la persona que edita els poemes
Source of Data for Works texid 3335 Bernat Fenollar, Prevere, Los qui·m desiau loar, escrit 1474 ca.
texid 1077 Desconegut, Al jorn incert quan Déu vendrà, escrit 1390 - 1410
texid 4083 Desconegut, Arbreçellent en bon signa plantat, escrit
texid 5097 Desconegut, Jesús beneït qui mort tan dolorosa, escrit
texid 5079 Desconegut, Los grans turments qui recitar poria, escrit
texid 5395 Desconegut, Mare sou tan estimada, escrit
texid 5080 Desconegut, Mirau tots la gran dolor, escrit
texid 4664 Desconegut, O Déu eternal, virtut infinida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5091 Desconegut, O Déu immens de Israel, escrit
texid 5297 Desconegut, O, mare beneyta de humana natura, escrit
texid 4669 Desconegut, Per obtenir salvació, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5081 Desconegut, Puix Déu etern, o, Verge preciosa!, escrit 1518 a quo
texid 5092 Desconegut, Puix molt vos plau lo presentar, escrit
texid 3751 Desconegut, Puix per vos, Verge Maria, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5084 Desconegut, Tres actes molt grans damor yo contemple, escrit
texid 3382 Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab goig contemplar yo vull, de Déu Mare, escrit 1483 a quo
texid 2997 Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab pens·inflamada, O Jesús benigne,, escrit 1515 a quo - princeps
texid 3383 Jaume d' Olesa i Sanglada, Emperadriu, principi dels béns nostres, escrit 1483 [?] - 1492 a.
texid 3385 Jaume d' Olesa i Sanglada, Jutges molt prudents, de gran dignitat, escrit 1483 a quo
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1892 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
texid 4520 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mare d Aquell qui de la creu en larbre, escrit 1497 ad quem
texid 2347 Miquel Estela, Comanador, Sant Dèu immens e pare prescient, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 5078 Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo
texid 3310 Perot Joan, O mare de Déu senyora, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Record Status Created 2008-04-11
Updated 2011-03-16