Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6415
Name Joan Duarte (Doctor), jurista
Giovanni Duarte
Johannis Duarte
Sex H
Milestones Floruit 1569 - 1573 (correspondència conservada)
Naixement Mallorca (illa / illes) ? (llengua de l'exlibris)
Lloc vinculat Genova 1567
Associated Persons servidor de/d': Felipe II, Rei d'Espanya [1527 - 1598] (AGS. Consejo de Estado. EST,LEG,1396 13 (1567); EST,LEG,1396 15 (1567) i EST,LEG,1396 16 (1567))
altre comparteix encàrrecs a Genova amb: Nicolàs Gil, tresorer Genova (1567) (1567)
altre negocia amb: Gómez Suárez de Figueroa (Floruit Genova 1567) (1567)
Affiliation jurista
Owner of copid 1993 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1496 ca.). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21 .
copid 1994 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1) (1520 ca.). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05 .
copid 1995 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1515 ca.). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23 .
copid 1996 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1493 ca.). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493 .
copid 1998 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1536-01-26). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 1999 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1513-05-06). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05 .
copid 2000 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1520 ca.). Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512 .
copid 3265 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20 (1526-02-15). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503 .
Note Protonotari
Internet http://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:601726 vist 2016-07-19
Record Status Created 2016-08-25
Updated 2017-05-03