Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6413
Name Gabriel Desclapers, clergue secular
Gabriel Clepesius
Gabriel Clapesius
Gabrieli Clapers
Sex H
Milestones Floruit 1457 - 1480
Naixement Mallorca (illa / illes)
Mort 1480
Associated Persons altre: Pere Joan Llobet (Mort 1460)
Affiliation clergue secular
mestre en arts Barcelona
Institutional Affiliation Canonge Barcelona: Catedral
Canonge Girona: Catedral ?(BDRamon Llull)
Mestre en arts Barcelona: Estudi general de l'orde de predicadors (1642) (BDRamon Llull, Madurell)
Note Segons la Base de Dades Ramon Llull va substituir a Randa a Pere Joan Llobet, de qui va escriure l'elogi fĂșnebre.
Record Status Created 2016-07-21
Updated 2016-07-21