Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 640
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/481 | Antic G-34 | Antic 12-3-5 | Antic 9-3-6
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 7-150v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 7] Com lo Rey en Pere darago pres per muller dona maria de Muntpesler dela la qual isque lo bon rey en Jayme qui conques volencia e mallorques
text: D2euets saber que a Muntpesler hauja vna dona quj hauja nom dona Maria, dela qual era la baronja de Muntpesler … [ 150v] … e tots los ffranceses desbaratats e fuyts dela terra que nul consell no li haujan lexat per que ell pogues tenjr
Condition acèfal
References (Most recent first) Desclot et al. (1949-51), Crònica 1:188 , n. X
Note al final, afegit d'una altra mà humanística del s. XVI: “E per que aco es ver se notifica a tots e que qualles seuulla personas de qualse vulla stat condicio sia a tots en general per la dita monicio canonica en altra forma. Signum mei Joannis perez demonterde auctoritate Regia publici notarij per totam terram et dominacionem serenissimi domini regis Aragonum Castelle aliarum que vurbium […]”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28