Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6395
Name Jaume de Pont, notari
Sex H
Milestones Lloc vinculat Tortosa
Floruit 1383 - 1405 ?
Affiliation notari
Owner of manid 1111 MS: Tortosa: Arxiu Comarcal, Núm. 358. Caixa 11.030. Tortosa[?]:, 1279 a quo - 1300. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
manid 5037 MS: Tortosa: Arxiu Comarcal (Protocols de Jaume Despont any 1383), Núm. 1145. Caixa 12. Tortosa:, 1383. Desconegut, Carta de Preste Joan de les Índies al rei de França (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
Record Status Created 2016-04-30
Updated 2016-07-19