Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6359
Name Diego García, escrivà Barcelona
Didacus Garcie
Sex H
Milestones Floruit 1429 a quo
Associated Persons servidor de/d': Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458]
secretari de/d' reial: Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458]
Affiliation escrivà Barcelona
jurista ?]
Institutional Affiliation Altres Jllustrissimj domini Regis | scriptor ac tenens claues sui Archiuj Regij bar|chinone Barcelona: Arxiu Reial
Note MANID 1799. Wien: Österreichische Nationalbibliothek, Hansdchriften-Sammlung Cod. 3451: ff. lxiiijv-lxvv "Con lo senyor rey en Johan mana | a sos officials que nos entremeten | dels acordats ne de res que sia contra | ordinacio de offici de Almirall" (de 1394). Al peu d’aquesta disposició, en lletra de mòdul més menut s’ha afegit una autentificació: “Ego Didacus garcie Jllustrissimj domini Regis | scriptor ac tenens claues sui Archiuj Regij bar|chinone presens translatum aquodam Regestro sigil|li secreti Comune in dicto Archiuo recondito | supersi seu scribi feci et cum codice legalitur comprobauj | Et vt fides plenior Jmpendatur hec mea manu | scripsi Jn testimonium promissorum.”
Record Status Created 2015-09-14
Updated 2015-09-14