Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 628
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1477
Quintus Curtius Rufus. Història d'Alexandre
Language català
Date traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció)
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 17 Fol | Antic K 134-G-1
Imprint Barcelona: Pere Posa, Pere Brun, 1481-07-16
Location in witness ff. 1v prel.-10v prel. + 1-192v
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 1v prel.] [e]3N nom de nostre senyor deu. Aço es la taula … E primerament aquells de dita part del Plutarcho
índex: Prohem. En carta primera … [ 10v prel.] … La comparacio de Caio iulio cesar Emperador e del gran Alexandre Rey etc. En cartes .clxxxiii.
tit.: [ 1] La vida del Rey Alexandre scrita per aquell singularissim hystorial Plutarcho fins en aquella part on lo Quinto Curcio ruffo comença. Alexandre entr etant. [sic] Prohemi
prol.: [d]6El Rey Alexandre la vida en aquest volum scriure … e actes bellicosos als altres deixant
tit.: De la generacio concebiment e natiuitat de Alexandre
text: [c]4Erta creença es de Caranus: lo paternal linatge dalexandre dercules venir … [ 192v] … a Menphi / e dalli apochs anys a Alexandria fon reduit. al nom e memoria del qual tot degut honor es referit
colofó: Aci acaba lo dotze e vltim libre dela hystoria del gran alexandre … E tret en vulgar al serenissim. Princep Phelip maria Duch de Mila e de Pauia e de Angera compte e de Genoua Senyor / per Petro candido bon seruidor. Any Mil equatre cents trenta vyt [sic]. A vint e hu de Abril. en Mila
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28