Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 6276
Name Bartolomé March Severa, bibliòfil
Bartomeu March (Trad.)
Sex H
Milestones Mort 1988
Associated Persons patró de/d': Antolín Palomino Olalla, relligador (1956)
Affiliation bibliòfil
Owner of manid 1519 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 106-V2-3. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
Note va reunir una biblioteca d'uns 17000 volums antics, que els seus fills van traslladar a la seu que la fundació que porta el seu nom té a Palma de Mallorca
Record Status Created 2013-10-14
Updated 2013-10-14