Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 615
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2530
Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges. Llibre del regiment dels prínceps
Language català
Date traduït 1381 ad quem
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-20
Title(s) in volume Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment dels Princeps, f. [a i]
Imprint Barcelona: Johannes Luschner para Franc Ferber, 1498-10-22
Location in witness ff. 1-186
ff. a i - τ iiiivb
Title(s) in witness Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment dels Princeps, f. [a i]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ a i] Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment dels Princeps
tit.: [ a iira] Epistola de Frare Egidi Roma al Rey de frança sobre lo libre del regiment dels Princeps
prol.: A11L Seu Special senyor de magestat real e de sant linatge natural en Phelip / primer nat e hereter del molt clar senyor en Phelip / per la gracia de nostre senyor deu Rey de França: lo seu deuot frare Egidi de Roma del orde dels frares Hermitans de sant agosti … [ a iiva] … no esser senyoreiat contra sa voluntat: don se seguexen molts mals
tit.: Començen los capitols de la primera part del primer libre del regiment dels princeps. en la qual es tractat. En que los Reys e Princeps deuen posar lur felicitat
índex: Quina es la manera del proceir en lo present libre del regiment dels Princeps. Capitol .j. … [ a iivb] … Quant es lo premi del Rey / qui be regeix lo poble / qui li es comanat.c.xiij.
tit.: Capitol primer: quina es la manera del proceir enlo present libre
text: E6S necessari: que la mesura dela paraula en cascuna cosa sia: segons aquella requer ne mes ne menys segons vol lo philosoph en lo primer dela metaphisica … [ τ iiiiva] … Car si ells entenen en lo be comu e pau dels ciutadans: mereixeran e obtendran aquella pau eterna. en la qual es major repos. lo qual nostre senyor deu ha promes als seus feels: qui es beneyt en tots los segles eternalment. Amen
colofó: Referida gracia al omnipotent deu es dat fi ala preclarissima e diuina obra de moral philosophia recolligida de tot lo discors de ethica / Hyconomica / e politica del princep dels philosophs Aristotil / per lo litteratissim / e reuerend Mestre en sacra theologia frare Egidi Roma del orde de sant Agosti / en vulgar Catala / ab algunes Gloses molt specials posades en la fi dels Capitols prenent lo vocable textual sobre lo qual es la glosa. Impressa enla insigna ciutat [f. tau iiiivb] de Barçelona per Johan luschner alemany empremptador / A despeses del honorable Franch
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-08-29