Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 6101
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5171
Desconegut. Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà
Language català
Date compilat 1510 ad quem
City, library, collection, & call number Perpignan: Archives Municipales, AA.7
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] Recollecta de tots los priuilegis prouisions pragmatiques e ordinacions dela Fidelissima villa de Perpenya
intr.: [ 1v prel.] Traslat de una letra francesa per la Magestat del Senyor Rey als consols de la present vila ab la qual dona special porrogativa als poblats en dita vila que per lur merex e per excelencia. dita vila sia intitulada fidelissima entre totes les altres viles o ciutats de sos regnes e lo poble de aquella fidelissimo
tit.: [ 2 prel.] Taula
índex: A5Ssi comença la taula o Robricha de tots los priuilegis: pragmatiques: prouisions: e ordinacions dela present vila E primerament aquells qui toquen lo sofficis Reals e de furediccio e altres officis … [ 3rn] … De senes per los officials reals. Lxxij Pragmatiqua sobre los censals consentida per papa Marti lxxij
índex: [ 3v (a tota pàgina)] De letres de cambi e seguretat de juy al consolat de mar: En libre de ordinacions ccclxxiij … Gestiar de mercaders per vendre passant e fahent tala no paga ban mas tala: Libre vert menor cartes .cclxxxv. Fenex la taula
rubr.: [ I] L5Jbre apellat Recollecta de tots los priuilegis prouisions pragmatiques: e ordinacions dela vila de Perpinya a continuats en lo libre vert major e menor e libres de pragmatiques e ordinacions diuisits en dues parts … los quals son stats recollegits per en Rigau notari e Sindich dela dita vila sots lorde e forma seguent
intr.: E2N apres de totes les dites coses se segueixen los estils dela cort del Uaguer per los quals ell pot entrar per les terres dels barons e dels prelats e trauren mals homens e castigar e punir aquells e moltes altres coses fer
tit.: Gouernador
dispositio: [L]2O gouernador a instancia dels consols de Perpinya … [ lxxii] … N2Ota que lo caxo del Sindich de la present vila ha hun proces: (…) dit forment fos tornat: e restituhit a dita vila e axi de facto fou fet
tit.: [ I (= A1)] Taula dels estils dela cort del Ueguer de Rossello e de Uallespir
intr.: [ II (= A2)] Assi comensa la taula dels estils de la cort del Ueguer de Rossello e de Uallespir ab los quals la jurediccio del Senyor Rey es mantenguda e defesa dels Prelats Barons Cauallers e altres hauents iurediccio en lo Comtat de Rossello
text: E5T primo es estil antich que lo Ueguer de Rossello enquerex de tots crims ala sua cort denunciats axi en dia feriat com no feriat: … [ XXV (= D4)] … nullius fere momenti et stabilitatis sed illam priorem ea que in ipsius ordinem continentur seruari et rara haberi placuit
datatio: Datum et actum est hoc perpiniani die .xvij. mensis Septembris anno a natiuitatis domini Millesimo Quadrigentesimo Septuagesimo Tertio
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor deu Jesu christ Fonch acabada la present obra appellada Recollecta de tots los priuilegis prouisions pragmatiques e ordinacions de la Fidelissima vila de Perpinya Estampada en la Jnsigne ciutat de Barcelona per mestre Johan Rosembach Alemany a .xxviiij. del mes de Abril any Mil.D.x.
Note a la segona part tenim textos en català i d'altres en llatí, de vegades el mateix text es troba en les dues llengües (cas de l'estil del veguer en català ff. i-vv i en llatí ff. vii-xi, però amb gloses marginals sempre en català); la declaració contra el bisbe d'Elna i les greuges de la seva església són en llatí, amb la rúbrica en català (ff. xv-xviii i xviiiv-xxi); els greuges de l'abat d'Arlès davant del rei Ferran són en català (ff. xxi-xxiiv) i van seguits per les conclusions de la cort, que són en llatí
Record Status Created 2002-12-31
Updated 2012-01-28