Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 60
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1033
Dante Alighieri. En lo mig del camí de nostra vida
Language català
Date traduït 1423-09-08
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.18
Copied Barcelona: 1429-08-01
Location in witness ff. 1-269v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] C4omença la comedia de dant allighieri de florença en la qual tracta dela pena e punicio dels vicis e de la purgacio e penitencia daquells e dels merits e premjs de virtut traslatada per Nandreu ffabrer algutzir del molt alt princep e uictorios senyor lo Rey don alfonso Rey darago de rims uulgars toscans en Rims vulgars Cathalans
rubr.: Capitol primer de la primera part daquest libre appellada jnfern en la qual lactor fa proemj atot lo tractat daquest libre
text: E3n lo mig del cami de nostra vida | Me retrobe per una selua escura … [ 269v] … si com roda / quj egualment es mossa | Lamor quj mou lo sol e les estelles
colofó: Explicit tercius liber paradisi Comedie dantis alicherij Poete de fflorencia translatatus et scriptus manu propria ab andrea ffebroarij Algutzirio dominj Alfonsi dei gracia Regis aragoum de rittimis seu uersibus vulgaribus cathalanos gracias altissimo deo et gloriose matri sue virginj Marie | Completum fuit prima die mensis augusti anno a natiuitate dominj Mo cccco xxviiijo in Ciuitate nobili Barchinone Amen … Completum fuit prima die mensis augusti anno a natiuitate dominj M.o.CCCC.oXXviiij.o inCiuitate nobili Barchinone. Amen
Condition incomplet
Note en relació al text italià transcrit a l'edició d'Anna Maria Gallina, manquen els vv. 43-96 del cant IV i els vv. 67-120 del cant XXXI de l'Infern, a causa de la pèrdua de dos folis. De més a més, el copista del manuscrit no ha transcrit els vv. 40 del cant XXI de l'Infern i els vv. 32-34 del cant XVI del Purgatori. Per altra banda, els vv. 58-111 del cant XVIII del Purgatori es troben interpolats a l'endemig del cant VII del Paradís, a causa d'un foli descompaginat
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28