Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 6029
Format catàleg de sala. ref. sec.. manuscrit
Author Arxiu del Regne de Mallorca
Title Catàleg de sala
Place / Publisher Palma de Mallorca: Arxiu del Regne de Mallorca
Date / Location 2008: pp.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2834 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 12. Mallorca:, 1301 - 1699. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434.
manid 2836 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 13. Mallorca:, 1251 - 1550. Francesc Erill i de Centelles, Ordinació per lo judicat per fer segrestos i pels salaris, promulgat 1457-05-17.
manid 2833 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 14. Mallorca[?]:, 1201 - 1500. Casa dels Jurats, Disposicions sobre el sindicat de fora, promulgat 1401 - 1500 [?].
manid 2835 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 15. Mallorca:, 1251 - 1450. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys, promulgat 1316-10-18.
manid 2837 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 16. Mallorca:, 1351 - 1550. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458.
manid 2838 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 20. Mallorca:, 1381. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Llibre de les aigües de la sèquia, promulgat 1381-08-10.
manid 2839 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 26. Mallorca:, 1351 - 1450. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377.
manid 2840 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 28. Mallorca:, 1501 - 1600. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat i el regne de Mallorca, escrit 1501 - 1599.
manid 2841 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 29. Mallorca[?]:, 1391 - 1425. Desconegut, Capítols i ordinacions del regne de Mallorca, promulgat 1390 ca.
manid 2842 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 30. Mallorca[?]:, 1451 - 1550. Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de catius, de censals i de propietats, promulgat 1465-05-04.
manid 2843 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 36. Mallorca: Theseu Valentí, 1495. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
manid 2844 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 37. Mallorca:, 1601 - 1699. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
manid 2830 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 44. 1551 - 1650. Jaume II, Rei de Mallorca, Corts (1302), promulgat 1302-07-15.
manid 2845 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 45. 1451 - 1550. Casa dels Jurats, Ordinacions per al gremi dels picapedrers, promulgat 1514-08-22.
manid 2846 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 63. Mallorca:, 1351 - 1650. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols del gremi de flassaders, promulgat 1395-11-10.
manid 2847 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 64. Mallorca:, 1601 - 1700. Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451.
manid 2851 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 66. Mallorca:, 1501 - 1599. Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau… Capítols sobre els moliners, promulgat 1441-06-24.
manid 2852 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 70. Mallorca:, 1518. Desconegut, Capítols de morbo, promulgat 1475.
manid 2853 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 71. Mallorca:, 1422 a quo - 1499 ad quem. Casa dels Jurats, Capítols sobre el mostassaf de la ciutat i les obres, promulgat 1340-09-28.
manid 2854 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 78. Mallorca:, 1401 - 1599. Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua, Capítols de la confraria, promulgat 1496-05-25.
manid 2855 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 79. Mallorca:, 1401 - 1599. Casa dels Jurats, Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps, promulgat 1460 [?] - 1484 [?].
manid 2856 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 147. 1343 a quo. Disposició legal en procés d'estudi, promulgat.
manid 2858 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 161. Mallorca:, 1401 - 1599. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1430 - 1439 [?].
manid 2859 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 173. 1301 - 1399. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols d'una cort de Lleida sense identificar: sobre la partició de les aigües de la font entre la ciutat i el castell, promulgat 1343 [?] - 1387 [?].
manid 2861 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 180. Mallorca:, 1601 - 1699. Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20.
manid 2862 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 182. Mallorca:, 1622-04-28. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2388 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 193. Mallorca:, 1301 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2864 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 197. Mallorca:, 1401 - 1499. Jordi Brondo, Batlle de Ciutat de Mallorca, Autorització perquè Pere de Planes i els seus successors puguin firmar lletres i albarans a l'escrivania, promulgat 1414-05-09.
manid 2865 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 198. Mallorca:, 1485 a quo. Ofici dels boneters, Ordinacions del gremi dels boneters, promulgat 1483.
Record Status Created 2008-02-13
Updated 2011-03-10